Fetish Feest  thumbnail

Fetish Feest

Published May 06, 24
6 min read

Table of Contents


Jelle helpt je hiermee. Je maakt de presentatie op de computer. Overleg welk programma je hiervoor gebruikt (feest van de doden). VOORBEREIDEN BRON Bekijk de Film Presentatie voorbereiden en geven. Lees Tekstbron 3.1 Presenteren. Gebruik eventueel de Stappenplannen: 353 Een presentatie voorbereiden 354 Een presentatie geven. Maak daarna opdracht 67.t hir g y p67. Wat is het doel van de presentatie?o cb. feest van de doden. Wie is je doelgroep?c. Afzetkoord. Met welk computerprogramma ga je de presentatie maken?d. Welke hulpmiddelen ga je gebruiken? UITVOEREN 68. Je verzamelt de spullen die je nodig hebt voor de presentatie aan FootSocker. a. Wat heb je nodig voor je presentatie? Een evenement organiseren35Deel A Onderzoek en plan van aanpak b

Werk in viertallen. Jullie gaan je plan van aanpak presenteren. Gebruik bij deze opdracht Observatieformulier Een presentatie houden. a (feest van de doden). Presenteer na elkaar het plan van aanpak aan elkaar. b. Probeer de anderen in je groepje te overtuigen van je plan van aanpak. c. Geef antwoord op vragen uit je groepje

Geef iedere presentatie een cijfer. Tel die na afloop bij elkaar op. Degene met de meeste punten wint. TERUGKIJKEN 70. Je hebt je plan van aanpak voor FootSocker gepresenteerd. a - feest van de doden. Welke presentatie heeft gewonnen?b. Wat vond je goed aan die presentatie?c. Wat vond je goed aan dat plan van aanpak?t h' u d Ef it ec A71

Vergeet niet deze taak af te vinken in je planning in Taak 3 - feest van de doden.ir g y pTaak 11 Een draaiboek makenJe gaat nu een draaiboek maken voor het FootSocker evenement.o cVOORBEREIDEN BRON Lees Tekstbron 1.11 Een draaiboek maken. Maak daarna opdracht 72 en 73.36Een evenement organiserenDeel A Onderzoek en plan van aanpak 72

Feest

. Noem drie dingen die je bij elke activiteit of programmaonderdeel in het draaiboek zet. 1. 2. 3. b. Geef twee voordelen van een draaiboek.f it e1 (feest van de doden). 2. c. Waarom is een draaiboek nooit klaar?73. Vul de ontbrekende woorden in het draaiboek in. Je kunt kiezen uit: • • • • •' u d EZorg voor voldoende klimbegeleiders Podium, muziekinstallatie, lichtinstallatie, kleedkamer € 25,00 Lisanne en Robert Van 11.00 tot 11.30 uur in de kantinet hDe voorbereidingc AActiviteit/ programmaonderdeelTijd en plaatsWordt Benodigd voorbereid materiaal door:KostenInformatiemarktDe hele dag in de aulaJoyce en Leontine€ 300,00o cir g y pOptreden van de dansschoolMick en MoosKraampjes, stoelen, inkijkboekjes, folders, posters

Maak daarna opdracht 74. feest van de doden.UITVOEREN 74. Maak een draaiboek van het personeelsevenement van FootSocker. a. Vul de verschillende programmaonderdelen van het FootSocker-evenement in. b. Geef per programmaonderdeel de tijd en plaats aan. c. Geef bij elk programmaonderdeel aan wie eraan gaat werken. Dit kunnen medewerkers van E-vent zijn, maar ook andere medewerkers

Geef bij elk programmaonderdeel aan wat de benodigde materialen zijn. e. Geef bij elk programmaonderdeel aan wat de kosten zijn. f. Zet eventueel extra opmerkingen bij de programmaonderdelen. TERUGKIJKEN 75. Je hebt een draaiboek voor het FootSocker-evenement gemaakt. feest van de doden. a. Vind je dat je draaiboek overzichtelijk is geworden? Ja / nee, want38Een evenement organiserenDeel A Onderzoek en plan van aanpak b

Wat kan er nog beter aan je draaiboek?76 (feest van de doden). Heb je alle opdrachten van Taak 11 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt afgesproken. Vergeet niet deze taak af te vinken in je planning in Taak 3.f it eEvalueren & Reflecteren Taak 12 Terugkijken op de taken' u d Ec AJe bent in dit deel aan de slag geweest als evenementenorganisator

Feest

Ook ga je verder kijken. 77. In Taak 3 heb je een planning ingevuld. Bekijk deze. a. Kijk in kolom 5. feest van de doden. Taak 12 en 13 ga je nog maken. Zijn alle andere taken af? Zo nee, overleg met je docent welke taken je nog moet doen. b. Kijk in kolom 6

In het schema hierna zie je de leerdoelen waaraan jij in dit deel hebt gewerkt - feest van de doden. a. afzetpaaltjes met lint. Geef van elk leerdoel aan of je het kunt of dat je er nog aan moet werken. Dit doe je door bij elk leerdoel in kolom 3 ‘Kan ik’ of in kolom 4 ‘Moet ik nog aan werken’ een ✓ te zetten

Bekijk elk leerdoel waarbij je in kolom 4 ‘Moet ik nog aan werken’ een ✓ hebt gezet. feest van de doden. Wat moet je volgens jou beter gaan doen? Geef dit aan in kolom 5. c. Hoe vond je het om aan deze leerdoelen te werken? Leg je antwoord uit.ir g y po c1

Leerdoel4Ik kan een vraaggesprek met de opdrachtgever voorbereiden. 5Ik kan een vraaggesprek met de opdrachtgever voeren. 6Ik kan de wensen van de opdrachtgever inventariseren. 3. Kan ik 4 - feest van de doden. Moet ik nog aan werken5. Dit ga ik verbeterenEen evenement organiseren39Deel A Onderzoek en plan van aanpak 1. Taak7, 82. Leerdoel3. Kan ik 4

Dit ga ik verbeterenIk kan onderzoek doen naar een activiteit. KBGL9Ik kan een plan van aanpak maken. KBGL10Ik kan het plan van aanpak presenteren. 11Ik kan een draaiboek maken.f it ec A79. EĂŠn van de 21e-eeuwse vaardigheden is ICT-vaardig zijn. ICT-vaardig zijn gaat over van alles. Bijvoorbeeld dat je informatie op internet kunt opzoeken.

100 Feest

Kies de opleiding Medewerker Evenementenorganisatie of een van de twee andere opleidingen die je gevonden hebt. Kies de opleiding die het beste bij jou past (feest van de doden). Bekijk de informatie over deze opleiding en het beroep dat erbij hoort. Wat vind je van dit beroep? Leg je antwoord uit.o cd. Wat wil je nog meer over dit beroep weten?e

Maak daarna opdracht 80.80. Wanneer het je leuk lijkt om evenementorganisator te worden, is het handig dat je een evenementorganisator kent (feest van de doden). Dan kun je aan die persoon vragen stellen of kun je misschien eens een dag op zijn of haar werkplek meelopen. Zoek in jouw omgeving iemand die evenementorganisator isZoek anders op internet. Vul de gegevens van deze evenementorganisator in je netwerkoverzicht.f it eTaak 13 Voorbereiden op de toets In deze taak ga je je voorbereiden op de toets. BRONc A81. Werk in tweetallen. Jullie gaan een quiz doen. feest van de doden. Gebruik hierbij de Theek-iT. a. Maak eerst tien quizvragen voor de ander

Begin een quizvraag met ‘Wat betekent …?’ Vergeet niet het antwoord op de quizvraag erbij te zetten. En houd je vragen nog even geheim voor de ander. b. Speel de quiz. Leerling 1 is de quizmaster en stelt de quizvragen die hij heeft gemaakt. Hij controleert of het antwoord goed is en houdt de score bij.

Jaren 60 FeestLeerling 2 is de kandidaat (feest van de doden). Hij geeft antwoord op de vragen. Klaar? Wissel van rol.t hir g y p' u d Eo cEen evenement organiseren41Deel B Het voorbereiden van een evenementOriĂŤnteren Taak 1 Kennismaken met het voorbereiden van evenementen BRON Lees ‘Een evenement organiseren’ uit Tekstbron 1.1 Een evenement. Maak daarna opdracht 1 toten met 4.f it e1. Wat hoort bij de voorbereiding van een evenement? medewerkers inroosteren een ambulance bellen informatie aan het publiek geven vergunningen aanvragen licht- en geluidsapparatuur regelen opruimen en schoonmaken b - feest van de doden. Stel, je organiseert je verjaardagsfeest (feest van de doden). Je gaat met vijf vrienden bowlen en daarna thuis gourmetten.ir g y pt h' u d Ec ANoteer drie dingen die je moet voorbereiden

Latest Posts

Fetish Feest

Published May 06, 24
6 min read